Guggenheim-effekten kaller man det ofte. Bilbaos transformasjon fra industriby til europeisk kultur- og turistby. I hele Europa gjøres det forsøk på å kopiere denne endringen som har lyktes så til de grader. Men hva var det egentlig som gjorde at Guggenheim-museet ble mer enn bare et signalbygg? Og hvilke grep ble gjort i etterkant for å sikre at dette ble en byendring, og ikke bare et enkeltstående byggverk?

Følg våre faglig sterke arkitekter på en spennende vandring i visjoner, historie og arkitektur.

Varighet: Ca. 2 timer
Tilgjengelige språk: engelsk og spansk